Členové

Podílející se subjekty

GNSS Centre of Excellence bylo oficiálně založeno v listopadu 2012. Na zrodu centra se podílely tři subjekty - České dráhy, Řízení letového provozu a Letiště Praha. Poslední uvedená organizace je v současné době asociovaným členem GCE. Od ledna 2013 bylo zahájeno vyjednávání o vstupu Ředitelství silnic a dálnic. Formální proces byl završen dne 25.6.2013 a ŘSD se stalo třetím plnohodnotným členem. Na konci roku 2013 zahájila jednání o vstup Správa železniční dopravní cesty. Formální proces byl se SŽDC završen 20. 1. 2014.  

Členové zájmového sdružení GNSS centra excelence:

České dráhy, a.s.
Řízení letového provozu, s.p.
Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace
Správa železnic, státní organizace

Dle Stanov GCE má sdružení dva hlavní rozhodovací orgány Členskou radu sdružení a Správní radu.

Členská rada sdružení:

 • Ing. Jan Klas - generální ředitel ŘLP
 • Bc. Václav Nebeský- předseda představenstva & generální ředitel ČD
 • Ing. Radek Mátl - generální ředitel ŘSD
 • Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel Správy železnic

Správní rada GCE:

Ing. Luboš Hlinovský, Ing. Martin Bělčík, Ing. Mgr. Radek Čech, Bc. František Sedláček, Ing. Tomáš Duša, Ph.D. (ředitel GCE).  

Asociovaní členové

 • Techniserv,  spol. s r.o.
 • WheelTug PLC
 • EXACT Control System a.s.
 • OHB Czechspace s.r.o.
 • HULD s.r.o.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Žilinská Universita v Žilině
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
 • Univerzita Pardubice
 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
 • Výskumný ústav spojov,n.o.
   

Organizační schéma© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz