Členové

Podílející se subjekty

GNSS Centre of Excellence bylo oficiálně založeno v listopadu 2012. Na zrodu centra se podílely tři subjekty - České dráhy, Řízení letového provozu a Letiště Praha. Poslední uvedená organizace je v současné době asociovaným členem GCE. Od ledna 2013 bylo zahájeno vyjednávání o vstupu Ředitelství silnic a dálnic. Formální proces byl završen dne 25.6.2013 a ŘSD se stalo třetím plnohodnotným členem. Na konci roku 2013 zahájila jednání o vstup Správa železniční dopravní cesty. Formální proces byl se SŽDC završen 20. 1. 2014.  

Členové zájmového sdružení GNSS centra excelence:

 • České dráhy, a.s.
 • Řízení letového provozu, s.p.
 • Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Dle Stanov GCE má sdružení dva hlavní rozhodovací orgány Členskou radu sdružení a Správní radu.

Členská rada sdružení:

 • Ing. Jan Klas - generální ředitel ŘLP
 • Pavel Krtek, M.Sc. - generální ředitel ČD
 • Ing. Jan Kroupa - generální ředitel ŘSD
 • Ing. Pavel Surý – generální ředitel SŽDC

Správní rada GCE:

Ing. Luboš Hlinovský, Ing. Antonín Blažek, Ing. Mgr. Radek Čech, Ing. Pavol Pecha, Mgr. Pavel Dobeš (ředitel GCE).  

Asociovaní členové

 • Letiště Praha, a. s.
 • Techniserv,  spol. s r.o.
 • WheelTug PLC
 • Výskumný ústav dopravný, a. s.
 • CGI IT Czech Republic s.r.o.
 • UniControls, a.s.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Žilinská Universita v Žilině
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
 • DEVELICT Solutions s.r.o.
 • Univerzita Pardubice
 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
   

Organizační schéma© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz