Zahájení řešení projektu – Nasazení GNSS na železnici

GNSS Centre of Excellence, jako koordinátor/hlavní řešitel, uspělo ve veřejné soutěži programu Beta2 Technologické agentury ČR a od srpna 2019 rozjíždí projekt Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti - projekt TrainLOC. V projektu se GCE spolu s dalšími řešiteli konsorcia AŽD Praha s.r.o., Univerzitou Pardubice a VÚŽ a.s. zaměří na výzkum kvality příjmu a vlivu prostředí na signál GNSS na železnici.


Využití GNSS na železnici má cestujícím i železničním společnostem přinést vyšší bezpečnost, přesnější informace a zefektivnění provozu. Agentura evropského GNSS (GSA) chce ve svém Plánu pro využití EGNSS v zabezpečovacích železničních systémech dosáhnout do roku 2022 vývoje systému pro polohu vlaků, který by využíval GNSS a byl připravený k certifikaci jednotlivými státy. Hlavní výzvou jsou především vysoké nároky na přesnost polohy vlaku, aby řídící systém železnice s určitostí věděl nejenom na kterém místě trati vlak je, ale i na které koleji.


Projekt TrainLOC se zaměří na vliv prvků železničního prostředí a okolí trati na přesnost signálu GNSS. Součástí bude i měření a testování na zkušebním okruhu ve Velimi, abychom pracovali s daty z reálného prostředí a mohli experimentálně ověřit pracovní hypotézy. Výsledkem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva, soubor doporučení orgánům státní správy, jak postupovat při měření kvality signálu GNSS na železnici a certifikovaná metodika pro certifikaci lokalizačních systémů na bázi GNSS. Projekt je financovaný Technologickou agenturou ČR a bude probíhat až do konce roku 2021. Díky tomu bude Česko včas připraveno na zavádění GNSS do železničního provozu.


Program Beta2 je zaměřen na podporu výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Jeho cílem je zejména vývoj a zdokonalení postupů, mechanismů, služeb a činností státní správy pro její efektivnější výkon a tvorba podkladů pro budoucí národní strategie. Celkový rozpočet programu je 1.6 miliard Kč rozložených do let 2017 až 2021.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz