Cirrus Safety Days 2018

Ve dnech 22. – 23. 2. se v prostorách CATC uskutečnil instruktorský seminář a opakovací školení pilotů Cirrus Safety Days 2018, které bylo otevřeni jak profesionálním pilotům letadel, společnosti Cirrus Aircraft Management s.r.o., tak i veřejnosti.

Mezi letošními přednášejícími hosty se objevili například Keith Smith, Miloš Kvapil, MUDr. David Melechovský, Aleš Kurka, Dobroslav Chrobák a Katarína Hlavačková. Mimo jiné se tohoto školení za GCE zúčastnil kolega Dr. Tomáš Duša s přednáškou k problematice GNSS, kde shrnul dosavadní pokrok ve vývoji programu EGNOS a družicového systému Galileo, následně zodpověděl tradiční otázky týkajíce se právě EGNOS a Galileo a jejich přínosu pro civilní letectví.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz