GCE stojí při nadějných českých start-upech

Díky spolupráci s agenturou CzechInvest vám přinášíme aktuální výzvy pro české start-upy prostřednictvím projektů CzechDemo, CzechAccelerator a CzechStarter. Neváhejte se těchto jedinečných příležitostí chytit, načerpat cenné zkušenosti v zahraničí a rozjet své podnikání ve velkém nejen na českém trhu.


Jako partneři agentury CzechInvest, zapojení do vzdělávacího programu pro české start-upy v ESA BIC, si vás dovolujeme informovat o skvělých příležitostech pro české start-upy. V nové výzvě projektu CzechDemo se účastníkům otevírá jedinečná šance zúčastnit se dvou mezinárodních konferencí v Hong Kongu a v Londýně, kde budou moci představit své projekty a získat mnoho zahraničních kontaktů a zejména cennou zpětnou vazbu od zahraničních odborníků. V souvislosti s touto výzvou se otevírá také příležitost vyzkoušet si na tři měsíce podnikání v podnikatelském inkubátoru v Londýně, New Yorku, Silicon Valley nebo v Singapuru, a to díky aktuální výzvě projektu CzechAcceletator.

Začínající start-upy bojující v oblasti financí, PR & Marketingu nebo práva a práva duševního vlastnictví se mohou přihlásit do projektu CzechStarter, který přináší kromě mentoringu ve zmíněných oblastech i možnost zúčastnit se dvoutýdenního školícího programu v kalifornském Silicon Valley.


Přihlášky do výše zmíněných výzev se podávají prostřednictvím agentury CzechInvest v následujících termínech:

CzechDemo 26.2. – 4.4.2018 (informace k výzvě dostupné zde)

Czech Accelerator 19.3. – 19.4:2018 (informace k výzvě zde)

CzechStarter 22.3. – 26.4.2018 (informace k výzvě zde)


Další informace a zajímavé výzvy naleznete také na webové stránce www.podporastartupu.cz© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz