GNSS Centre of Excellence rozšiřuje své řady

Správní rada GNSS Centre of Excellence na svém zasedání dne 19.12.2019 rozhodla o přijetí Výskumného ústavu spoju , n. o. (VÚS) za asociovaného člena GNSS Centre of Excellence.

VÚS je významným pracovištěm vědecko-technického rozvoje pro oblast elektronických komunikací a poštovních služeb na Slovensku. VÚS řeší projekty aplikovaného výzkumu a vývoje v oblastech elektronických komunikací, digitalizace společností, inteligentních dopravných služeb a poštovních služeb. VÚS prostřednictvím pečlivě vybavených akreditovaných laboratoří poskytuje zkušební a specializovaná měření pro různé subjekty, stejně tak jako metrologické služby.

VÚS je přední výzkumnou institucí, která realizuje klíčové činnosti pro orgány státní správy v odvětví elektronické komunikace. Společnost vypracovává metodiky, analýzy, studie, poskytuje konzultační a odborné poradenství.

VÚS chce zastávat funkci odborného a osvětového pracoviště pro oblast signálů GNSS v SR fungujícím na komerčním základě.

Odkaz na webové stránky VÚS.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz