Neznámé GNSS rušení nad Evropou

GNSS Centre of Excellence má díky svému projektu „GNSS vulnerability and mitigation in Czech Republic“ síť detektorů GNSS rušení rozmístěnou po České republice.

Síť detektorů mimo jiné pomohla odhalit neobvyklé GNSS rušení dne 10.12.2020. Toto rušení bylo zaznamenáno napříč celou Českou republikou. Zajímavé bylo především svou pravidelností, s přestávkami okolo dvou minut byly zaznamenávány krátké dvou až tří sekundové impulsy lehce zvýšené intenzity signálu.

Pozdější zkoumání odhalilo, že toho rušení se na území České republiky vyskytovalo i v jiných dnech, než jen zmiňovaného 10.12.2020. Rovněž se neomezovalo jen na Českou republiku, ale bylo zaznamenáno i v jiných státech Evropy, například v Belgii, Finsku nebo Velké Británii.

Zdroj tohoto rušení zůstává zatím neodhalen. Vzhledem k jeho pravidelnému charakteru jde však téměř s jistotou vyloučit přírodní zdroj. Jedním z potenciálních zdrojů mohou být signály vysílané družicemi na nízké zemské orbitě (LEO). Pro přesnější určení zdroje bude však nutné další pozorování a výzkum.

Posun v této otázce by mohla přinést stanice COLOSSUS od firmy GMV NSL, která by v dohledné době měla být instalována v České republice a zajistit monitorování kvality signálu Signal in Space (SiS). Jednání o dodávce této stanice vede za Českou republiku právě GCE.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz