Nová výzva EUSPA pro zavádění PBN na nepřístrojové dráhy

Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) zveřejnila na svých oficiálních stránkách novou výzvu nového programu na podporu GNSS v letectví. Tentokrát je směřovaná na externí stakeholdery-provozovatele letišť, kteří v rámci výzvy mohou vyjádřit svůj zájem a účastnit se pilotního projektu zavádění přiblížení založeném na evropském augmentačním satelitním systému EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) na svém letišti. Vybrané pilotní letiště získají širokou, účelnou a praktickou podporu ze strany EUSPA, dalších partnerů a odborníků. Cílem programu je prostřednictvím pilotních projektů prakticky demonstrovat celý postup implementace PBN přiblížení na nepřístrojovou dráhu a motivovat další zájemce o takovéto přiblížení a poskytnout metodickou podporu.

S ohledem na pilotní projekty, které se budou odehrávat na vybraných letištích všeobecného letectví, by žadatelem mělo být výhradně právě letiště všeobecného letectví nebo žadatel se souhlasným stanoviskem daného letiště. EUSPA vybere minimálně 3 žadatele přednostně z různých členských států EU podle kritéria, které zohledňuje:

  • charakteristiku letiště,
  • motivaci,
  • znalost národního prostředí,
  • podporu národního úřadu pro letectví nebo relevantních stakeholderů.

Poslední termín pro podání přihlášek je stanoven na 18. února 2022 do 23:59.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz