Nový program VaV – DOPRAVA 2030 – 1. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy (MD ČR) informovala o probíhajících přípravách 1. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030 s předpokládaným rozpočtem necelé 2 miliardy Kč. Vyhlášením 1. veřejné soutěže programu, které je plánováno na 26. dubna 2023, naváže program na svého předchůdce DOPRAVA 2020+.

Zaměření programu pokrývá výzkum v celém dopravním sektoru včetně všech módů dopravy, dopravních prostředků i infrastruktury. Výsledky návrhů projektů musí mít potenciál pro uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách a vést tak k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Specifickými cíli programu, ze kterých si uchazeč musí jeden povinně zvolit, jsou 1) Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava, 2) Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava a 3) Nízkoemisní a ekologická doprava.

Zveřejněné předběžné parametry programu dále uvádějí následující důležité informace:

  • vyhlášení veřejné výzvy: 26. dubna,
  • soutěžní lhůta: 27. dubna až 28. června,
  • začátek řešení projektu: leden 2024,
  • délka řešení projektu: 12 – 30 měsíců,
  • maximální podpora na projekt: 25 mil. Kč,
  • maximální intenzita podpory: 80 %.

Kompletní podmínky pro podání návrhu projektu budou zveřejněny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení soutěže.

GCE bude veřejnou soutěž sledovat a se svými partnery bude konzultovat možnosti projektových návrhů, které by pro program byly vhodné, měly potenciál na úspěch a mohly být podány.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz