Poslední letošní a zároveň Vánoční číslo informačního newsletteru GCE News

V závěru roku 2017 vám přinášíme poslední informační newsletter GCE News tohoto uplynulého roku. Úvodem bychom vám rádi jménem všech kolegů z GCE poděkovali za dosavadní spolupráci, která v uplynulém roce přinesla mnoho zajímavých výsledků a věříme v její neustále prohlubování.

Mezi prvními zprávami newsletteru informujeme o dlouho očekávaném vypuštění 4 družic Galileo na oběžnou dráhu, které bylo uskutečněno 12. prosince a v současnosti čítá celkem 22 satelitů. Významnou zprávou, o které je třeba se zmínit, je úspěšném zakončení projektu CaBilAvi, který po 33 měsících spolupráce přinesl značné inovativní výsledky oblasti využívání GNSS ve všeobecném letectví. V průběhu čtvrtého čtvrtletí se naši kolegové účastnili hned několika konferencí. Jednou z nich byla konference Safety & Security 2017, pořádaná pod záštitou Vysoké Školy Obchodní o.p.s a Letiště Praha a.s., kde Tomáš Duša představil dosavadní vývoj v projektu „Systém pro odhalovaní́ nezákonného rušení́ GNSS signálu v blízkosti strategické́ infrastruktury“. Dalším veřejným setkání byla konference New Trends in Civil Aviation 2017 (NTCA) uskutečněná začátkem prosince v nové budově ČVUT CIIRC v pražských Dejvicích, zde naši kolegové šířili informace o projektu CaBilAvi prostřednictvím informačních brožur využití EGNOS a navázali mimo jiné i nové zahraniční kontakty.

V návaznosti na projekt CaBilAvi proběhlo 8. listopadu jednání mezi GCE, Žilinskou univerzitou a Výskumným ústavem dopravným ohledně další spolupráce na projektech s využitím satelitních technologiích. Mimo to informujeme i o zapojení GCE do vzdělávacího programu ESA BIC Prague pro české start-upy inkubované v inkubátoru Evropské Kosmické Agentury v Praze.

Detailnější informace najdete uvnitř.Aktuální číslo: news2


Archiv starších čísel zde.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz