Projekt CaBilAvi – Úspěšné zahájení pokračující spolupráce

Logo CaBilAvi


V dozvuku aktivní práce na projektu CaBilAvi v rámci programu HORIZON2020, přinášíme krátké shrnutí, jež nám byly prostřednictvím účasti na tomto projektu otevřeny.

Naše aktivita v projektu CaBilAvi vytvořila ideální podmínky pro navázání spolupráce s letišti s možností zavádění moderních LPV postupů. Spolupráce vznikla na základě studií proveditelnosti pro letiště LKCS (České Budějovice) a pro letiště EPPT (Piotrków Trybunalski), které byly, uskutečněny v rámci projektu. Oba provozovatelé zmíněných letišť mají zájem o pokračování v projektu a jednají s námi o možnosti spolupráce v dalších krocích nutných ke zdárnému publikování LPV přiblížení. Zkušenosti s jednotlivými kroky zavádění LPV postupů máme již z projektů transformace VFR letišť na IFR, transformace ze služby Radio na AFIS, dále díky koordinaci a řízení všech klíčových kroků v projektu implementace APV, podpory EWA (EGNOS Working Agreement). Aktivity, na kterých se podílíme a v dřívějších projektech podíleli, zahrnují roadmaping, intenzivní komunikaci s ÚCL a provozovateli letišť a intenzivní účast ve skupině RAiSG EUROCONTROL group. Mezi naše dosavadní úspěchy je potřeba uvést spoupráci na zavádění PinS postupů, a to zejména v oblasti koordinace v součinnosti s operátory (letiště/heliporty), transformace VFR heliportů na IFR, koordinace s ANSP v ohledu certifikace, validace a výcviku. Aktivní účast si též připisujeme na projektu EGNOS Adoption in Czech Republic. Novinky a články týkající se tohoto projektu naleznete na naší webové stránce v informačních newsletterech na tomto odkazu.


Jsme připraveni poskytnout podporu při přípravě projektové žádosti a následně podporu při projektovém řízení projektu. V závislosti na potřebách zákazníka a zejména potřebách projektu, jsme schopni nabídnout a navrhnout různé modely spolupráce, tak aby následné výstupy byly v odpovídající kvalitě a nabídnout podporu v oblasti integrace od mnoha dodavatelů. Aktivně spolupracujeme s Řízením letového provozu ČR, Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) s nímž kooperujeme například v případě zpracování Safety studie nebo GSA.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz