Realizace experimentu na železničním zkušebním okruhu ve Velimi

Po pečlivých přípravách byl v brzkých ranních hodinách v sobotu 21. března zahájen celodenní (24 h) experiment, na kterém se společně s GCE podílelo AŽD, Univerzita Pardubice a VÚŽ (Výzkumný ústav železniční). Experiment proběhl v jedinečném prostředí na Železničním zkušebním okruhu ve Velimi, který jsme měli se všemi členy rezervovaný v rámci projektů Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti (TrainLOC) a PosiTrans.

Experiment probíhal převážně na velkém zkušebním okruhu, který disponuje délkou přes 13 km a maximální povolenou rychlostí až 230 km/h. Využit byl však i malý zkušební okruh. Pro účely experimentu byla použita tažná dvousystémová lokomotiva Siemens Vectron, měřící vůz a v případě jednoho scénáře byl k soupravě zapřažen i plošinový vůz s automobilem pro účely laserového skenování LIDAR.

Harmonogram celého experimentu obsahoval množství scénářů všech zúčastněných stran. Cílem scénářů GCE bylo vysledovat chování detektorů GNSS rušení v různých podmínkách. Scénáře se lišily v umístění detektorů i rušiček – jednalo se jak o statické, tak o dynamické scénáře, během nichž byly detektory umístěny na palubě vlaku jedoucího až 200 km/h. Během experimentů byly využity čtyři typy rušiček lišící se svým výkonem a vyzařovací charakteristikou. Při měření byly simultálně nasazeny hned tři detektory GNSS rušení, kterými GCE disponuje, jedná se o detektor GIDAS společnosti OHB DS, GSS100D společnosti GMV NSL a ARFIDAAS společnosti Sintef. Na průběh všech scénářů obsahujících GNSS rušení dohlíželi přítomní členové ČTÚ, kterým za jejich účast navzdory sobotnímu termínu velmi děkujeme.

Celý den plný experimentů měl bezproblémový průběh, na čemž se společnými silami podíleli všichni zúčastnění partneři, kterým bychom tímto chtěli velmi poděkovat.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz