Rok 2017 a 2018 v pojetí detekce nezákonného rušení GNSS signálu

Rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury je jedním z problémů ohrožující bezpečnost jejích uživatelů, ale také přináší značné ekonomické škody. Tento problém lze řešit implementací detekčních systémů, které jsou na trhu dostupné. Momentálně probíhá vývoj nového produktu prostřednictvím projektu „Detektor“, který ve své finální podobě bude kombinovat funkční charakteristiky dosud dostupných produktů. Níže se dočtete, kam jsme za posledních 16 měsíců dospěli.

Již nějakou dobu se aktivně podílíme na zpracování projektu Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury, zabývajícím se vývojem hardwaru a softwaru, schopného detekovat rušení GNSS signálu v blízkosti (nejen) kritické infrastruktury, včetně určení přesného směru a místa zdroje rušení. Rok 2017 byl v projektu klíčový zejména kvůli kompletnímu představení návrhu systému po hardwarové stránce. Tomu předcházela kompletní analýza subjektů strategické infrastruktury v České republice, ze které byly identifikovány celkem 4 oblasti, spoléhající se svou funkčností na příjem GNSS signálu. Tyto oblasti zahrnují leteckou dopravu, telekomunikační sítě, přenosové a distribuční elektrické soustavy a v neposlední řadě bankovnictví, které využívá GNSS pro synchronizaci peněžních toků v sítích bankomatů a při burzovních operacích.

V průběhu roku byl proveden průzkum trhu s cílem zjistit informace o ostatních dostupných komerčních řešeních pro stejný problém a jejich bližší analýza po technické a funkční stránce, z čehož vyplynulo, že projekt „Detektor“ spojuje funkční parametry jednotlivých řešení v jednom projektu, což je pro následné uživatele obrovskou výhodou. Funkčnost systému byla konzultována s jednotlivými budoucími uživateli, tak aby výsledek splňoval jejich dílčí potřeby a byl tak jedinečným řešením na trhu, což se zatím obstojně daří.

Celkově tedy vznikl funkční prototyp se dvěma měřícími stanovišti, u monitorovacího systému byly ověřeny základní funkce synchronizační desky, synchronizace SDR přijímače, měření doby zpoždění na synchronizační lince pro účely kompenzace různé délky datových spojů a datová propustnost na straně switche a data manaqement na straně serveru.

Foto: ©GSA


Sledujte nás také na našem /gnsscentrum© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz