Spoluorganizovali jsme seminář pro správce kritické infrastruktury v ČR

Naše sdružení GCE ve spolupráci s Ministerstvem dopravy (MD) a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zorganizovalo koncem října celodenní seminář na půdě MD. Účast semináře byla bohatá a přiblížila se stovce hostů velice pestrého složení a zaměření. Vedle zástupců z řad provozovatelů kritické infrastruktury z dopravního, energetického nebo například i finančního sektoru, dorazili na seminář také zástupci rezortů a státních subjektů, kupříkladu Armáda ČR, Policie ČR nebo Český telekomunikační úřad. Dále byli přítomni mimo jiné hosté z různých průmyslových technologických firem, ale i z univerzitního prostředí, rovněž z řad naších zakládajících členů a samozřejmě i asociovaných členů. Díky tomuto jedinečnému složení byla podnícena pestrá diskuse týkající se bezpečnosti systémů kritické infrastruktury, a to jak z hlediska platné legislativy a právních předpisů, tak i po stránce praktických řešení pro zvyšování jejich bezpečnosti.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz