Uplatnění aplikací kosmických technologií: Space & Mobility

Za účelem propojení a podpory spolupráce mezi zástupci sektoru mobility se společnostmi kosmického průmyslu pořádá Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR) společně s agenturou CzechInvest, zástupci Evropské kosmické agentury (ESA) a GNSS Centre of Excellence (GCE) setkání u kulatého stolu – událost s názvem Space & Mobility. Účastníkům zde budou představeny možnosti uplatnění kosmických systémů, jako je pozorování Země, družicová telekomunikace nebo družicová navigace, dále budou ale také prezentovány příležitosti finanční podpory, konkrétně ESA programy BASS (Business Applications-Space Solutions) a NAVISP. Motivace podniků ke vstupu a zapojení se do těchto programů podpoří vznik inovativních aplikací a celkově technologický pokrok v ČR.

Tematické zaměření programu BASS, který v ČR aktivně podporuje a propaguje ESA ambasadorka z CzechInvestu, je velice široké, ale zahrnuje především mobilitu zaměřenou na družicovou telekomunikaci a navigaci. Témata cílí nejen na silniční a železniční dopravu, ale také například na konektivitu, komunikační protokoly a bezpečný provoz dronů.

Během události budou představeny i příležitosti programu NAVISP včetně zkušeností přímého kontraktora programu a konkrétního projektu. Vzhledem k tomu, že se na programu dne a jeho organizaci aktivně spolupodílí i GCE, a v letech 2019 – 2023 jsme řešili ESA NAVISP projekt GNSS vulnerability & mitigation, budeme sdílet praktické zkušenosti s tímto programem.

Díky setkání široké zainteresované komunity proběhne i živá debata o stavu mobility sektoru, potřebách jednotlivých aktérů, budoucího partnerství nebo možnostech využití kosmických technologií pro řešení aktuálních výzev. Dále bude diskutován finanční potenciál digitalizace a konektivity v informačních komunikačních technologií v souvislosti s ČR.

Promo-day u kulatého stolu Space & Mobility se bude konat 25. dubna 2023 v čase 10:00 – 17:00 v prostorách Ministerstva dopravy ČR. Kompletní program akce a registrační formulář jsou dostupné zde.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz