Václav Kobera zvolen předsedou správní rady EUSPA

Nově vzniklá Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) sídlící v Praze s rozšířenou působností oproti bývalé GSA, rozšiřuje i své řady odborníků. Obrovským úspěchem bylo pro Ministerstvo dopravy zvolení JUDr. Václava Kobery na pozici předsedy správní rady EUSPA. Ten byl zvolen 17. června 2021 na prvním jednání správní rady.

Václav Kobera je ředitel Odboru ITS a kosmických aktivit na Ministerstvu dopravy. Ve své nové funkci, v čele správní rady EUSPA, bude agentuře pomáhat čelit novým výzvám, plnit svěřené úkoly a upevňovat spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a průmyslem.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz