Výroční zpráva GCE za rok 2018

GNSS Centrum Excellence si dovoluje představit své aktivity z roku 2018. Všechny realizované aktivity, řešené a připravované projekty, informace o spolupracujících subjektech a členech centra, vzdělávací a propagační aktivity a další jsou detailně popsány ve „Výroční zprávě 2018“. Ta je dostupná v elektronické verzi na našich webových stránkách - zde.

Velmi děkujeme všem zakládajícím, asociovaným členům a partnerům za spolupráci a podporu.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz