Výroční zpráva GCE za rok 2019

GNSS Centre of Excellence si Vám dovoluje představit své aktivity za rok 2019. Ve Výroční zprávě 2019 najdete informace o novinkách v GCE, nových, probíhajících a plánovaných projektech, o spolupráci s partnerskými subjekty a členy sdružení, vzdělávacích a propagačních aktivitách a ostatních událostech, které ovlivnily činnost GCE v loňském roce. Zpráva je dostupná v elektronické verzi na našich webových stránkách – zde.

Velmi děkujeme všem zakládajícím členům GCE, stejně tak jako našim asociovaným a novým členům za jejich důvěru, podporu a spolupráci, bez níž by nebylo možné zmiňovaných výsledků dosáhnout.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz