Výroční zpráva GCE za rok 2022

GNSS Centre of Excellence (GCE) připravilo pro všechny své zakládající a asociované členy, partnery, příznivce našeho sdružení a zároveň pro všechny nadšence do družicové navigace Výroční zprávu GCE za rok 2022, kterou si nyní můžete přečíst. Nejdůležitějším milníkem roku 2022, který Výroční zpráva vyzdvihuje, je pro GCE oslava deseti let působení na českém trhu, kdy usilovně plníme naše cíle a poslání.

Dovolte, abychom Vám formou Výroční zprávy představili klíčové činnosti, kterým jsme se v roce 2022 věnovali, a nejzásadnější výsledky, kterých jsme dosáhli. Dočíst se můžete především o našich realizovaných ale i připravovaných výzkumných, vývojových a inovačních aktivitách týkajících se využití družicového signálu v nejrůznějších oblastech, a to od přístrojového přiblížení vrtulníků letecké záchranné služby, přes výběr mýta na zpoplatněných silnicích až po navigační systémy v železniční ale i vnitrozemské vodní dopravě. Dozvědět se můžete také o aktivitách agentury EUSPA, aktuálním stavu evropských systémů Galileo a EGNOS, nových vesmírných výzvách a mnoho dalšího.

Veškeré aktivity mohly být realizovány jen díky podpoře zakládajících a asociovaných členů sdružení, kterým bychom chtěli touto cestou upřímně poděkovat. Bez jejich přízně, důvěry a spolupráce by nebylo možné se dále rozvíjet a pokračovat v činnostech sdružení.

Výroční zpráva GCE za rok 2022 je dostupná v elektronické verzi zde.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz