Vznik Agentury EU pro Kosmický program – EUSPA

Dne 12. května 2021 byla oficiálně založena Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA). EUSPA vznikla na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 a nejedná se novou agenturu EU, nýbrž o nástupce Evropské GNSS agentury (GSA). Sídlo EUSPA tak zůstává stejné jako sídlo jejího předchůdce, tedy Praha.

Společně se změnou názvu se rozšířila působnost a rozsah zodpovědností agentury. Agentura bude nadále zajišťovat výkonné a robustní GNSS služby svým uživatelům pomocí programů Galileo a EGNOS, nyní však bude navíc sdružovat všechny kosmické programy EU, tedy Galileo, EGNOS, Copernicus a GOVSATCOM.

Nové zodpovědnosti týkající se programů Galileo a EGNOS zahrnují například zajištění jejich provozní bezpečnosti. Agentura bude propagovat služby Copernicus, zejména vůči komerčním uživatelům, a následně bude řídit vývoj pozemních aplikací založených na službách Galileo, EGNOS a Copernicus. Dalším novým úkolem agentury je nyní také koordinace uživatelských aspektů programu GOVSATCOM. Agentura bude pro všechny složky kosmického programu EU zajišťovat bezpečnostní akreditace.

V následujícím oficiálním videu od EUSPA je transformace agentury stručně a poutavě popsána.

Pro shrnutí bude EUSPA poskytovat bezpečné a výkonné kosmické služby, a to díky synergii všech kosmických programů EU. Dále bude propagovat uplatnění kosmických služeb na trhu a podporovat inovace, start-upy a podnikání. Zaměřovat se bude také na obecné priority EU, mezi které patří udržitelnost, digitalizace a odolnost.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz