Změny na pozici ředitele GNSS Centre of Excellence

Dne 18.2.2019 se konala Členská schůze zájmového sdružení GNSS Centre of Excellence za účasti všech čtyř zakládajících členů.

Členové Členské schůze sdružení byli předem informováni dopisem o nové skutečnosti, která nastala u pana ředitele – Mgr. Pavla Dobeše (ohledně zvolení zastupitelem a následně radním městské části Praha 3). Na základě toho pan Dobeš sdělil členům záměr rezignovat na svou funkci ředitele.

V návaznosti na to Členská schůze zvolila za ředitele GNSS Centra Excellence, z.s.p.o. pana Ing. Tomáše Dušu, Ph.D. s účinností od 19.2.2019.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz