Zveřejnění nové verze dokumentu SoL SDD

Evropskou GNSS agenturou (GSA) byla publikována nová verze dokumentu, který definuje službu EGNOS Safety of Life (SoL). Úplný název dokumentu je EGNOS Safety of Life (SoL) Service Definiton Document a jedná se o verzi 3.4.

Služba EGNOS SoL je dostupná již od března roku 2011. Jejím hlavním cílem je podpořit provoz civilního letectví až na úroveň přiblížení LPV (Localiser Performance with Vertical Guidance). Využití může najít ale také v aplikacích z jiných oblastí než letectví, jako je námořní, železniční nebo silniční doprava, kde mohou být ohroženy životy kvůli snížené výkonnosti navigačních systémů.

Nová verze dokumentu SoL SDD přináší aktualizované informace o službách a systémech EGNOS. Dále byl na základě vystoupení UK z EU aktualizován region, ve kterém je dostupnost a kontinuita služby aktivně sledována. Region zahrnuje členské státy EU a státy smluvně dohodnuté s EU o využívání služby SoL.

Pro GCE je tato zpráva zajímavá díky našemu, před nedávnem, ukončenému projektu EGNOS ADOPTION in Aviation CZ a celkově také díky zaměření na využití evropských navigačních systémů Galileo a EGNOS.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz