Investiční analýza GNSS Investment Report 2021

Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) společně s Evropskou investiční bankou (EIB) vydala unikátní publikaci s názvem GNSS Investment Report 2021 (dokument ke stažení). Jedná se o publikaci, která je vzhledem k svému obsahu a zaměření první svého druhu.
Hlavním zaměřením dokumentu je totiž rozsáhlá investiční analýza trhu GNSS. Zpráva se věnuje nejen rozboru a předpovědi celkové dynamiky oboru, ale také současnému i plánovanému stavu dostupného veřejného a soukromého financování společností podnikajících v oblasti downstream GNSS. Identifikovány jsou taktéž nedostatky ve financování začínajících evropských start-upů v GNSS, jejichž podpora je pro rozvoj této oblasti velmi podstatná a žádoucí.
Spolupráce EUSPA s EIB, jejíž výsledkem je tato publikace, byla započata podpisem Memoranda o porozumění již v září 2019. V rámci této spolupráce se EUSPA s EIB aktivně věnují podpoře investic do evropských vesmírných služeb. Důvodem úzké spolupráce je fakt, že se společnosti působící v oblasti GNSS stávají postupem času čím dál více komerční, takže vyžadují větší zapojení soukromého sektoru a znatelné navýšení evropských investic.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz