Letectví

Letectví

Aplikace pro oblast letového provozu
Konstrukce a publikace GNSS přibližovacích postupů
Pozemní a letová validace GNSS signálu

Více informací
Letištní provoz

Letištní provoz

Aplikace pro letištní pozemní provoz
Palubní navigační systém pro letištní vozidla
3D Geografický Informační Systém a geodetické  aplikace

Více informací
Železnice

Železnice

Aplikace v železniční dopravě
Řídící systémy pro řízení provozu, sledování jízdy vlaků
Aplikace v oblasti efektivního využívání energie a paliv

Více informací
Silnice

Silnice

Aplikace v silniční a dálniční síti
Geografický Informační Systém a geodetické aplikace
Aplikace pro správu a údržbu komunikací

Více informací
ZC VUZ Velim

ZC VUZ Velim

Centrum pro testování železničních aplikací
Ve smyslu uzavřeného memoranda a poslání sdružení právnických osob GNSS Centre of Excelence...

Více informací
Horizon2020

Horizon2020

GCE je koordinátorem projektu CaBilAvi
Osnovy vzdělávání pilotů, zvýšení povědomí o EGNSS
12 partnerů ze 6 zemí Evropy

Více informací

Aktuality


Více aktualit



© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz