Členové

Podílející se subjekty

GNSS Centre of Excellence bylo oficiálně založeno v listopadu 2012. Na zrodu centra se podílely tři subjekty - České dráhy, Řízení letového provozu a Letiště Praha. Poslední uvedená organizace je v současné době asociovaným členem GCE. Od ledna 2013 bylo zahájeno vyjednávání o vstupu Ředitelství silnic a dálnic. Formální proces byl završen dne 25.6.2013 a ŘSD se stalo třetím plnohodnotným členem. Na konci roku 2013 zahájila jednání o vstup Správa železniční dopravní cesty. Formální proces byl se SŽDC završen 20. 1. 2014.

Členové zájmového sdružení GNSS centra excelence:

České dráhy, a.s.
Řízení letového provozu, s.p.
Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace
Správa železnic, státní organizace

Dle Stanov GCE má sdružení dva hlavní rozhodovací orgány Členskou radu sdružení a Správní radu.

Členská rada sdružení:

  • Ing. Jan Klas - generální ředitel ŘLP
  • Mgr. Michal Krapinec - předseda představenstva & generální ředitel ČD
  • Ing. Radek Mátl - generální ředitel ŘSD
  • Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel Správy železnic

Správní rada GCE:

Ing. Luboš Hlinovský, Ing. Ondřej Fanta, Ing. Mgr. Radek Čech, Ing. Jiří Klepáč, Ing. Tomáš Duša, Ph.D. (ředitel GCE).

Asociovaní členové

Organizační schéma© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz