Služby

Služby centra

GNSS Centre of Excellence svým zakládajícím a asociovaným členům a dalším průmyslovým partnerům poskytuje celou řadu služeb, mezi které patří:

 • Všeobecné poradenství v oblasti GNSS
 • Zaškolování do problematiky GNSS
 • Podpora studentů se zájmem o GNSS – nabídka stáží nebo vedení závěrečných prací
 • Podpora inovativních GNSS start-upů
 • Sdílení nejnovějších poznatků, trendů a vizí v oboru GNSS – GCE LinkedIn
 • Pravidelné informování o relevantních aktivitách GCE – GCE Aktuality a GCE News
 • Organizace odborných seminářů a workshopů
 •  
 • Osvěta ohledně GNSS rušení – jamming a spoofing
 • Zhodnocení závislosti na GNSS
 • Testování zranitelnosti GNSS aplikací včetně vyhodnocení
 • Implementace odolných prvků zvyšující ochranu před GNSS rušením
 • Testování a vyhodnocení výkonnosti GNSS produktů
 • Podpora a zajištění certifikace
 •  
 • Identifikace uživatelských potřeb a náměty na nové GNSS aplikace a produkty
 • Výpomoc s výběrem grantů, programů podpory a přípravou i podáním projektových žádostí
 • Zajištění komunikace se státními subjekty a administrativních projektových záležitostí
 • Podpora při hledání vhodných partnerů, potřebného know-how a skládání konsorcia
 • Výpomoc v projektovém řízení v různých programech podpory
 • Specifikace uživatelských požadavků pro nové aplikace a produkty
 • Podpora partnerů v marketingu, prodeji a implementaci
 

Aktivity & činnosti

GNSS Centre of Excellence realizuje své činnosti zejména v následujících sedmi oblastech:    

Projekty & spolupráce

GNSS Centre of Excellence realizovalo a realizuje projekty v různých finančních schématech a ve spolupráci s veřejnými a státními institucemi:  © Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz