Řízení letového provozu ČR

Aplikace pro oblast letového provozu

Klíčovým úkolem ŘLP ČR, s.p. (dále také ŘLP) je zajištění bezpečného prostředí pro letecký provoz v dynamicky se rozvíjejícím civilním letectví a měnících se podmínkách mezinárodní letecké dopravy.

V souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy civilního letectví poskytuje veřejné letové provozní služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky, na letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary a na dalších letištích na komerčním základě.

Vedle poskytování letových provozních služeb zabezpečuje také řízení toku letového provozu, organizace a řízení využívání vzdušného prostoru, poskytuje pátrací a záchranné služby, poskytuje letecké informační služby. Toto vše na vysoké odborné úrovni, provozní bezpečnosti a kvalitě. V neposledním radě zajišťuje z hlediska efektivnosti a přiměřené ziskovosti provoz a údržby infrastruktury pro poskytování svých služeb.

  • Konstrukce a publikace GNSS přibližovacích postupů
  • Podpora testování nových aplikací s použitím Galileo pseudo satelitů
  • Letová validace GNSS přibližovacích postupů
  • Pozemní a letová validace GNSS signálu

Řízení letového provozu© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz