České dráhy

Aplikace v železniční dopravě

Společnost České dráhy (dále také ČD) je dopravní společností provozující osobní i nákladní železniční dopravu. Poskytuje regionální, dálkovou a mezinárodní osobní železniční dopravu a komplexní služby železniční nákladní dopravy po celé Evropě. Dále poskytuje telematické služby železničním dopravcům a správcům železniční infrastruktury, komplexní opravárenské služby v oblasti železničních kolejových vozidel. České dráhy jsou akciovou společností, kde 100% vlastníkem je stát. Jsou hlavním národním železničním dopravcem v České republice s dlouholetou tradicí. ČD přepraví ročně na 166 milionů cestujících a vypravují každý pracovní den více než 7 500 osobních vlaků, které každý den odvezou přes 450 000 cestujících, což představuje více jak 99 % podíl na trhu osobní železniční dopravy v ČR. V nákladní dopravě přepraví ČD Cargo, a.s. ročně téměř 80 milionů tun zboží a to představuje podíl na trhu nákladní železniční dopravy ve výši 85 %.

  • Řídící systémy pro řízení provozu, sledování jízdy vlaků
  • Aplikace v oblasti efektivního využívání energie a paliv
  • Aplikace v logistice (sledování polohy objektů železniční dopravy – hnacích vozidel, vozů, zásilek, kontejnerů apod.)
  • Informační systémy
  • Zabezpečovací systémy
  • Diagnostické systémy
  • Záchranné systémy (vyhledávací a záchranné služby, komunikace při mimořádných událostech apod.)
  • Testování GNSS aplikací na ZC VUZ Velim *

* Ve smyslu uzavřeného memoranda a poslání sdružení právnických osob GNSS Centre of Excelence je Zkušební centrum VUZ Velim určeno jako centrum pro testování železničních aplikací globálních navigačních satelitních systémů (GNSS)

 

cd© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz