Správa železnic

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vznikla 1. ledna 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb. jako jeden z právních nástupců státní organizace České dráhy. V roce 2020 byla přejmenována na Správu železnic, státni organizaci. Plní funkci provozovatele a vlastníka dráhy. V současné době má více než 17 tisíc zaměstnanců.

SŽ ZAJIŠŤUJE

  • provozování železniční dopravní cesty,
  • provozuschopnost železniční dopravní cesty,
  • rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty,
  • údržbu a opravy železniční dopravní cesty,
  • přípravu podkladů pro sjednávání závazků veřejné služby,
  • kontrolu užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy.
SŽ V DATECH
1. ledna 2003 Vznik Správy železniční dopravní cesty
od 1. ledna 2004 Investorsko-inženýrská činnost pro železniční projekty
  (přechod  stavebních práv ČD pod SŽDC)
od 1. května 2004 Přidělování kapacity dopravní cesty
od 1. července 2008 Provozování dráhy (mj. sestavování a vydávání jízdních řádů)
od 1. září 2011 Obsluha dráhy a řízení železničního provozu
  (SŽDC se stává plnohodnotným manažerem železniční infrastruktury v ČR)
1. ledna 2020 SŽDC se rebranduje na Správu železnic, státni organizace
 
Délka tratí celkem 9 469 km
Délka elektrizovaných tratí 3 217 km
Délka tratí normálního rozchodu 9 446 km
Délka úzkorozchodných tratí 23 km
Délka jednokolejných tratí 7 541 km
Počet výhybkových jednotek 24 271
Počet mostů 6 735
Počet tunelů 158
Celková délka mostů 150 945 m
Celková délka tunelů 42 744 m
Počet železničních přejezdů 8 080

Správa železnic© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz