Správa železnic

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vznikla 1. ledna 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb. jako jeden z právních nástupců státní organizace České dráhy. V roce 2020 byla přejmenována na Správu železnic, státni organizaci. Plní funkci provozovatele a vlastníka dráhy. V současné době má více než 17 tisíc zaměstnanců.   SŽ ZAJIŠŤUJE

  • provozování železniční dopravní cesty,
  • provozuschopnost železniční dopravní cesty,
  • rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty,
  • údržbu a opravy železniční dopravní cesty,
  • přípravu podkladů pro sjednávání závazků veřejné služby,
  • kontrolu užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy.
  SŽ V DATECH
1. ledna 2003 Vznik Správy železniční dopravní cesty
od 1. ledna 2004 Investorsko-inženýrská činnost pro železniční projekty
(přechod  stavebních práv ČD pod SŽDC)
od 1. května 2004 Přidělování kapacity dopravní cesty
od 1. července 2008 Provozování dráhy (mj. sestavování a vydávání jízdních řádů)
od 1. září 2011 Obsluha dráhy a řízení železničního provozu
(SŽDC se stává plnohodnotným manažerem železniční infrastruktury v ČR)
1. ledna 2020 SŽDC se rebranduje na Správu železnic, státni organizace
 
Délka tratí celkem 9 355 km
Délka elektrizovaných tratí 3 215 km
Délka jednokolejných tratí 7 287 km
Počet výhybkových jednotek více než 24 tisíc
Počet mostů 6 733
Počet tunelů 169
Celková délka mostů 156 110 m
Celková délka tunelů 55 942 m
Počet železničních přejezdů 7 646
 

Správa železnic© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz