O nás

Představení projektu

GCE je nezisková asociace, založená v listopadu 2012, sdružující státní a soukromé podniky a akademické organizace. GCE poskytuje svým členům odborné zázemí a expertízu v oblastech využívání technologií GNSS, vědy a výzkumu, sledování trendů v oblasti GNSS a v neposlední řadě v projektovém managementu vědeckovýzkumných projektů.

Hlavním cílem centra je posílit aktivity České republiky ve vývoji, testování a nasazování GNSS aplikací a poskytnout platformu pro spolupráci organizací z hlavních sfér dopravy (letecká, železniční, silniční) a průmyslu; poskytovat nápady na nové systémy využívající GNSS pro průmyslové partnery, centralizovat probíhající fragmentované aktivity napříč ČR a poskytovat expertní zázemí.

Misí GCE je akcelerovat vývoj a nasazování aplikací využívajících EGNOS a Galileo v regionu střední a východní Evropy.

GCE se dlouhodobě věnuje, mimo jiných oblastí, problematice přístrojového přiblížení využívajícího GNSS, od technologie a potřebného vybavení letištní infrastruktury a avioniky po přípravu, implementaci a publikaci letových postupů. V této oblasti se GCE podílelo např. na mezinárodním projektu CaBilAvi, řešícím zapracování GNSS technologií do osnov výcviku pilotů a podpora zavádění postupů přístrojového přiblížení využívajících EGNOS pro balkánské státy.

GCE spolupracuje se sítí odborníků z řad průmyslu i akademické sféry. GCE je rovněž členem mezinárodních pracovních skupin PBN Implementation Support Group (PBN ISG), EGITF (EU GNSS Interference Task Force) a GNSS RAW Measurements Task Force.

Sdružení reaguje na potřebu posílení aktivit České republiky ve vývoji, testování a nasazování GNSS aplikací, produktů a služeb. Spolupráce organizací z hlavních sfér dopravy (letecká, železniční, silniční) a průmyslu.

 • Společné a široké expertní zázemí
 • Poskytování námětů na nové systémy průmyslovým partnerům
 • Centralizace probíhajících aktivit
 • Zahájení nových aktivit
 • Využívání lokálních testovacích platforem: provozní plocha letiště V. Havla Praha, Zkušební centrum VUZ Velim

Cíle GNSS Centra

 • Podporovat vývoj GNSS aplikací v České republice spoluprací Letiště Praha a.s. , Řízení letového provozu ČR, s.p., Českých drah, a.s. a dalšími subjektů ve sféře dopravy s českým průmyslem a akademickou sférou
 • Podporovat image členů sdružení jako inovativních společností, které vyvíjejí a používají moderní technologie
 • Akcelerovat vývoj a nasazování aplikací využívajících EGNOS, v budoucnu GALILEO
 • Podporovat aktivity agentury EUSPA v Praze

 Tým GNSS Centre Of Excellence

 • Ing. Tomáš Duša, Ph.D. – Ředitel
 • Ing. Kamil Slavík  – Výkonný ředitel
 • Ing. Jakub Steiner – GNSS specialista
 • Bc. Jan Slezáček - stážista© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz