Asociované členství

Dne 14. 10. 2013 proběhlo zasedání správní rady GNSS Centre of Excellence, na kterém byly schváleny podmínky pro asociované členství. Na tomto jednání byly diskutovány materiály, které rada jednohlasně schválila. Výstupem jsou dva dokumenty: Informační leták a Přihláška. První z dokumentů obsahuje informace o sdružení a slouží také jako návod pro vyplnění druhého dokumentu, kterým je samotná přihláška.  Podniky či výzkumné organizace,  které mají  zájem o bližší spolupráci s GCE, se mohou stát členem  a čerpat z výhod, které členství nabízí.

Správní rada schválila možnost členství ve třech úrovních: člen sdružení, asociovaný člen a člen v kategorii nezisková organizace.

Pro firmy a instituce, které mají o členství v GNSS Centre of Excellence zájem, budou brzy oba tyto dokumenty k dispozici na oficiálních webových stránkách www.gnss-centre.cz,  a to jak v české, tak v anglické verzi.

 © Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz