H 2020

GNSS Centre of Excellence,  v pozici vedoucího konsorcia , podalo  projektovou nabídku  v prvním kole výzev a zapojilo se tak do  nového rámcového programu pro vědu, výzkum a inovace Evropské komise. Projekt s názvem  “Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU”, byl 3.4.2014 odeslán  k hodnocení. Nabídka našeho projektu je založena na vzájemné spolupráci 14 subjektů ze  6 zemí a pokud bude úspěšná, její výsledky budou uplatněny v nejméně v pěti evropských státech. Cílem projektu  je vytvoření inovovaných výukových modulů pro žáky a instruktory leteckých škol tak, aby odrážely aktuální potřebu získání teoretických a praktických znalostí pilotů o celé problematice létání s využitím GNSS signálu a evropského zpřesňujícího signálu EGNOS a jejích následné schváleny příslušným úřadem. Dalším cílem je rozšiřování povědomí o evropském systému GNSS (EGNSS), budování kapacit pro absorbování inovativních aplikací a obecnou propagaci EGNSS v krajinách které jsou pokryty EGNOS nicméně nejsou členy EU.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz