Nabídka pro výběrové řízení GSA

GNSS Centre of Excellence v průběhu září 2013 spolupracovalo s poradenskou společností Deloitte Advisory na nabídce pro tendrovou výzvu  GSA/OP/07/03 na technickou asistenci a podporu GSA na léta  2014-7. Sdružení GCE je v nabídce  uvedeno jako partner pro oblasti projektového řízení a  segmenty  letecké, železniční a říční dopravy. Experti GCE  participovali  na  rozsáhlých simulačních cvičeních v oborech železniční a letecké dopravy.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz