Pracovní snídaně na téma: Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS

Dne 25.6.2014 se konala, v pořadí již druhá, akce z nového konceptu Pracovních snídaní s GNSS Centre of Excellence. Hlavním tématem letošní červnové akce bylo Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS. V sídle hostitelské instituce,  Technologického centra AV ČR,  se setkalo  přes 20 odborníků ze železniční oblasti.  Akci moderoval Ing. Kamil Slavík a v programu zaznělo celkem 7 příspěvků  s tématy  představení GCE, program HORIZON2020 s důrazem na projektové možnosti pro železnici; současné využívaní GNSS na železnici; role a potřeby SŽDC, představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT v Praze a představení zkušeností s realizací první fáze projektu LeCross.  

Na závěr proběhla panelová diskuse, kterou předsedající - Mgr. Pavel Dobeš, shrnul následovně:

“Z historických důvodů je zřejmé, že provozovatelé dráhy by měli definovat podmínky přístupu na dráhu a parametry vybavení drážních vozidel. Osazení vozidla inteligentními systémy je efektivnější, přínosnější a zdá se, že i lacinější nežli inteligentní vybavení infrastruktury. Pro zdařilou implementaci je potřebná další kooperativní domluva mezi všemi zainteresovanými stranami, prosazování harmonického přístupu,  a to i ve vztahu Evropa a ČR pod patronátem MDČR.” GCE_snidane_rail_foto_1GCE_snidane_rail_foto_3GCE_snidane_rail_foto_2© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz