Prezentace systému EGNOS v rámci Safety konference 2015 v Praze

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 se v konferenčním sále Letiště Václava Havla v Praze uskutečnily každoroční konference Security, pořádané pražskou Vysokou školou obchodní (VŠO), a Safety, pořádané Letištěm Praha a.s., přičemž letos se oba organizátoři spojili a obě konference uspořádali společně. GNSS Centre of Excellence se zúčastnilo obou na sebe navazujících částí, přičemž v rámci Safety konference druhý den přednesl ředitel GCE Mgr. Pavel Dobeš prezentaci na téma „Využití GNSS/EGNOS pro zvýšení bezpečnosti v letectví“.

Prezentace stručně představila přítomným centrum GCE a jeho účel, dále stručně vysvětlila základní princip fungování a funkcionality systému EGNOS coby prvního dokončeného projektu Evropské unie v oblasti satelitní navigace, dosavadní rozšíření využití systému v západní Evropě v kontrastu s dosud minimálním využitím jeho benefitů v regionu střední a východní Evropy a snahu centra GCE tuto situaci změnit jednak prostřednictvím již probíhajícího projektu CaBilAvi, jednak případně projektem, s nímž se uchází o evropský grant v rámci druhé výzvy EGNOS Adoption in Aviation. V rámci prezentace bylo promítnuto i desetiminutové video, představující výhody moderních postupů přiblížení letadel či vrtulníků na přistání s využitím GNSS technologií (dle standardu LPV) oproti klasickým způsobům přístrojového přiblížení (ILS apod.).

Z reakcí přítomných jak na vlastní prezentaci, tak během řady neformálních schůzek v rámci konference bylo patrné, že informace o možnostech alternativních řešení navigace a přibližovacích postupů za pomoci GNSS jsou pro řadu odborníků stále poměrně nové a je tedy třeba se osvětě v této oblasti i nadále intenzívně věnovat.

Prezentace je ke stažení zde.

SafetyKonf2015_2 SafetyKonf2015_1 SafetyKonf2015_0© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz