Knowledge base – důležité GNSS linky

Důležité GNSS linky na relevantné dokumenty, stránky, informace.

GNSS Data Processing Book Veľmi rozsiahly a komplexný materiál o GNSS od obecných poznatkov cez technické až po matematické spracovanie signálu. Materiál pripravený Technickou Univerzitou Catalonya (UPC) v rámci kontraktu ESA - validovaý a schváleny ESA
Spracovanie signálu EGNOS O EGNOS správach a matematickom zapracovaní korekcií do výpočtu: EUROCONTROL. PEGASUS Technical Notes on SBAS, Documentation to the project, Brussels, EUROCONTROL Headquarters, March 2003
EGNOS portal GSA GSA marketingový portál o EGNOS
Zoznam príjmačov - receiver list @web EGNOS portal - zoznam príjmačov ktoré sú EGNOS capable a pár technických informácií o protokoloch
EGNOS user support portál ESSP Technickejší portál spravovaný ESSP. Mapa Európskych LPV priblížení, technické dokumenty, EGNOS bulletin, aktuálne pokrytie a správy o pokrytí signálom EGNOS, výcvikové materiály atd.
Mapa Európskych LPV priblížení @web EGNOS user support - mapa publikovaných a plánovaných LPV priblížení na letiská a heliporty
Tréningový materiál z dielne ESSP @web EGNOS user support - Návrh osnov IR výcviku pre ATO v zhode s NPA2013-25
EBCAST Tool @web EGNOS user support - Nástroj ESSP, GSA pre spracovanie CBA pre prevádzkovateľov letísk a prevádzkovateľov lietadiel k publikovaniu LPV, resp. retrofit lietadiel
Satnav obrázková galéria Obrázky s GNSS tematikou vo vysokom rozlíšení k použitiu. by GSA
EGNOS fly event Toulouse Surové video materiály, zostrihané video a obrázky s GNSS leteckou tematikou k použitiu
Projekty 1. výzvy EGNOS adoption Zoznam schválených projektov z 1. výzvy EGNOS adoption in aviation z roku 2014
Projekty 2. výzvy EGNOS adoption Zoznam schválených projektov z 2. výzvy EGNOS adoption in aviation z roku 2016
Portfólio projektov GNSS Zoznam realizovaných projektov podporených GSA vo všetkých oblastiach: letectvo, poľnohospodárstvo, námorníctvo, cestná doprava, železničná doprava, LBS, geodézia, vzdelávanie, príjmače, precízne aplikácie, PRS, infraštruktúra
Portfólio projektov H2020 Space @ Cordis Zoznam realizovaných projektov podporených v H2020 v programe Space na webe CORDIS
Portfólio projektov GNSS @ CzechSpacePortal Databáze projektů výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v resortu dopravy v letech 2001 až 2011 a projektů s dopravní tématikou realizovaných v rámci Technologické agentury (TA ČR) od roku 2011
Aktuálny stav LPV v Amerike Aktuálny počet publikovaných LPV priblížení v Amerike (FAA). Mapa, zoznam v exceli.
Aktuálny stav a mapy pokrytia WAAS v Amerike Aktuálny stav a mapy pokrytia WAAS v Amerike. Realtime data, vykonnostne mapy a dalsie užitočné odkazy
Zoznam STC pre GNSS avioniku @WEB SBAS4aviation - zoznam platných STC pre GNSS avioniku, online database for European pilots to register their interest in LPV and tell us about the SBAS equipage on their aircraft
European GNSS Service Centre (GSC) Rozhranie medzi Galileo systémom a uživateľmi Open a Commercial service. Všetky informácie, základné aj odborné o Galileo. Materiály, dokumenty atď.
Metadata satelitov Galileo @GSC: The updated Metadata contains information on the properties of both Galileo IOV (In-Orbit Validation) and Galileo FOC (Full Operational Capability) satellites, including: Physical characteristics (mass, area of reflectivity, etc.), Attitude law, Antenna parameters (Phase Centre Offsets (PCOs), Phase Centre Variations (PCVs). This information is required to properly implement advanced processing algorithms for precise orbit determination or Precise Point Positioning (PPP).
Galileo system status @web GSC - Constellation informace, aktualne notice, technické a orbitálne parametre
AUGUR GPS RAIM Prediction Tool nástroj EUROCONTROLu - stav a zdravie konštelácie GPS, predikcie dostupnosti RAIM v terminal area, en-route, grafické zobrazenie viditelnosti satelitov© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz