Horizon2020

Horizon 2020 logo

Rozšiřování povědomí o EGNSS a užívání EGNOS v Evropě = CaBilAvi

GCE je koordinátorem mezinárodního projektu CaBilAvi řešeného v osmém rámcovém programu Evropské komise pro výzkum a inovace - Horizon2020. CaBilAvi je akronym z originálního názvu  Capacity building for aviation stakeholders, inside and outside the EU — CaBilAvi, tedy v překladu volně přeloženo jako Zvyšování povědomí aktérů letecké dopravy v a mimo Evropskou unii. Tohoto zvyšování povědomí o EGNOS a Galileo (souhrnně označováno jako EGNSS = evropské GNSS) je dosahováno pomocí naplňování dvou hlavních cílů, kterými jsou:

  • Podpořit evropské i mimoevropské státy, které nevyužívají EGNOS k jeho zavádění
  • Připravit argumenty a vytvořit nové osnovy pro IFR a VFR pilotní licence

 

Logo CaBilAviTyto cíle jsou od ledna 2015 plněny čtyřmi aktivitami, a to aktualizací osnov pilotního výcviku se zaměřením na doplnění GNSS pro IFR pilotní licence, zvýšení vědomostí Úřadů pro civilní letectví a poskytovatelů letových provozních služeb v balkánských zemích, aktualizací osnov pilotního výcviku se zaměřením na doplnění GNSS pro VFR pilotní licence, diseminací všech informací mezi co největší počet osob pohybujících se v letectví. Projekt bude řešen po dobu třiceti tří měsíců.

Konsorcium je složeno ze dvanácti subjektů ze šesti zemí Evropy, které představují vynikající tým vzájemně se doplňujících zkušeností a vědomostí. Jedná se o GNSS Centre of Excellence, Pildo Labs, Aeroclub de Sabadell, Amezen, Czech Aviation Training Center, ČVUT v Praze, Žilinskou univerzitu v Žilině, Výzkumný ústav dopravný, F-AIR, DSA, Kosmonautu a Special Concepts.

 

Více informací a aktuality z průběhu projektu naleznete na webu: cabilavi.gnss-centre.cz© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz