Česko-saská spolupráce ve VaV v rámci programu DELTA 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o přípravě 5. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Soutěž bude vyhlášena 17. května 2023 a bude zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními partnery, například z německého Saska.

TA ČR jedná se zahraničními organizacemi, které se mají podílet na spolufinancování bilaterálních projektů na straně svých národních řešitelů. Předpokládá se spolupráce s různými zahraničními partnery z několika států, pro české organizace však může být nejzajímavější spolupráce se Saskem na základě Memoranda o porozumění. Česko-saská spolupráce bude zaměřena na oblast smart mobility a digitalizacei a partnerem pro tuto lokalitu je Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport. Společný „Funding Info Day“ proběhne online 24. dubna v čase 10:00 - 11:30, kde se hosté dozví bližší informace k zaměření výzvy, jejím tématům a dalším podmínkám. Registrace je možná zde.

Finální seznam lokalit, se kterými je možné spolupracovat, a kompletní podmínky soutěže budou zveřejněny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení soutěže. Předběžné parametry soutěže jsou prozatím uvedeny zde.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz