Evropský parlament vyzývá k rychlému zavedení GNSS do zabezpečovacích železničních systémů

Agentura EUSPA již dlouhodobě podporuje evropský železniční průmysl, a v této souvislosti se zaměřuje na určování polohy pomocí GNSS do evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS (European Rail Traffic Management System). Mezi pozitivní dopady na železniční průmysl při použití systémů založených na GNSS patří snížení nutnosti budování doplňkové železniční infrastruktury potřebné pro systémy řízení nebo také zvýšení efektivity zabezpečovacích systémů.

Dne 7. července vydal EP zprávu s názvem Bezpečnost železnic a zabezpečovacích zařízení: posouzení současného stavu zavádění ERTMS. EP vidí potenciál v propojení dvou velkých evropských programů – Galileo a ERTMS (ke stažení zde). V publikované zprávě zdůrazňuje a vyzývá k následujícím bodům:

  • vyzývá železniční průmysl v Europě, aby vyvinul technická řešení s cílem dosáhnout toho, aby systém GNSS umožnil zavádění ERTMS v celém rozsahu;
  • vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení systému GNSS do nadcházející revize technických specifikací pro interoperabilitu pro vozidlové a traťové subsystémy „Řízení a zabezpečení“ systému ERTMS s cílem odstranit zbývající technologické nedostatky a začlenit tyto inovace;
  • vyzývá Agenturu EU pro železnice (ERA), aby úzce koordinovala, podporovala a racionalizovala projekty v rámci výzkumu a vývoje zúčastněných stran v oblasti vesmíru a železniční dopravy s cílem co nejdříve začlenit polohu vlaků získanou z GNSS do systému ERTMS;
  • vyzývá dále k prohloubení spolupráce mezi ERA a EUSPA s cílem postupně zavádět GNSS do norem ERTMS.

V neposlední řadě EP také poukazuje na to, že je třeba co nejdříve zajistit součinnost mezi ERTMS a evropským globálním družicovým navigačním systémem (Galileo), zejména proto, že dostupnost signálu GNSS umožní zavádět tzv. virtuální balízy, které nevyžadují náklady na vybudování a údržbu. To může urychlit zavádění ERTMS a zvýšit konkurenceschopnost ERTMS mimo EU.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz