GCE členem pracovní skupiny EGITF

GNSS Centre of Excellence bylo nominováno ministerstvem dopravy do EU GNSS Interference Task Force (EGITF). EGITF je expertní pracovní skupina zřízená Evropskou unií s cílem podporovat aktivity snižující rizika rušení signálu GNSS, zejména v souvislosti s rozvojem evropských programů EGNOS a Galileo. Skupinu tvoří zástupci Evropské komise, členských států unie, Norska a Švýcarska.

Pracovní skupina má tři hlavní úkoly:

  • V součinnosti s národními úřady vyhodnocovat události rušení signálu GNSS a navrhovat jejich řešení.
  • sdílet zkušenosti a osvědčené postupy prevence rušení signálu GNSS v regulatorní, legislativní, technické a provozní oblasti a zvyšování informovanosti.
  • Navrhovat European GNSS Programmes Committee a GNSS Security Board doporučení na koncepční, právní a technické úrovni.

  • Skupina se zaměřuje především na úmyslné nezákonné rušení, kterému se v projektu odhalování nezákonného rušení GNSS – Detektor a dalších připravovaných projektech věnuje i GCE. Díky tomu může GCE aktivně přispívat k činnostem skupiny, dobře reprezentovat Českou republiku a potenciálně podporovat zapojení českého průmyslu do budoucích evropských projektů.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz