GCE prezentovalo projekt CaBilAvi členům komise ITRE Evropského parlamentu

Ve středu 4. listopadu 2015 zavítali do pražského sídla agentury GSA zástupci Komise pro průmysl, výzkum a energii Evropského parlamentu (ITRE). Program této návštěvy zahrnoval i prezentaci úspěšných projektů v oblasti podpory vývoje a využívání aplikací využívajících technologii satelitní navigace v rámci Evropy.

GNSS Centre of Excellence bylo na tuto akci pozváno s žádostí o přednesení prezentace projektu CaBilAvi, který je na šíření využití GNSS u koncových uživatelů přímo zaměřen. Prezentaci, stručně představující systém EGNOS coby dnešní hlavní evropský produkt v oblasti GNSS, jeho dosavadní uplatnění v Evropě a snahu GCE napomoci i prostřednictvím projektu CaBilAvi výraznějšímu rozšíření využívání této technologie především v regionu střední a východní Evropy přednesl ředitel GCE Mgr. Pavel Dobeš, za GCE se dále zúčastnil výkonný ředitel Ing. Kamil Slavík.

Přestože bylo v omezeném čase, který byl prezentaci CaBilAvi přidělen, velmi složité shrnout vše, co takto rozsáhlý projekt obnáší, co již bylo dosaženo a na čem se v souladu s harmonogramem projektu dosud pracuje, byla z bezprostředních reakcí přítomných zřejmá spokojenost s dosavadním průběhem a dílčími výsledky projektu, za což patří dík i všem participujícím subjektům.

Prezentace je ke stažení zde.

ITREmeeting_4 ITREmeeting_2 ITREmeeting_1© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz