Kick-Off Meeting projektu CaBilAvi

S pátým lednem roku 2015 bylo odstartováno řešení projektu CaBilAvi, jehož koordinátorem je GNSS Centre of Excellence, financovaného z prostředků Evropské unie programem HORIZON 2020. Vzhledem k požadavkům programu na projekty bylo nutné uspořádat první společné setkání všech příjemců projektu tak, aby mohla být nastavena spolupráce pro celou dobu řešení, tedy následujících 33 měsíců.

Ve dnech 22. a 23. ledna byl proto pořádán GNSS Centre of Excellence Kick-Off Meeting, na který byli pozvání všichni účastníci projektu CaBilAvi (13 partnerů ze 6 zemí). Meeting se konal v nových prostorách GCE nacházejících se v Technickém bloku na Letišti Václava Havla Praha a byl rozdělen do tří tematicky odlišených bloků. V prvním bloku začínajícím kolem desáté hodiny dopolední měl hlavní slovo ředitel GCE, Pavel Dobeš, a seznamoval všechny přítomné s formálními požadavky, které bude nutné při řešení plnit. Jednalo se hlavně o dodržování termínů, stanovených v grantové dohodě a finančních otázek projektu. Na tuto sekci se také dostavili zástupci GSA, aby se přesvědčili o tom, jestli bude v projektu nastaven ta správná komunikace a koordinace, aby mohl být úspěšně řešen a případně ujasnili některé projednávané body.

V druhém bloku konaném po přestávce vyplněné obědem byl prostor pro všechny příjemce, kteří jsou i vedoucí v některém pracovním balíčku, k představení jejich kapacit a toho, jak mají v plánu projekt, resp. daný pracovní balíček řešit. V tomto bloku již bylo na účastnících vidět, že komunikace mezi nimi se rozvinula a po každé jednotlivé prezentaci se strhla diskuze, jako kdyby měl být celý projekt řešen a vyřešen ještě tentýž den. V některých případech musel dokonce zasáhnout moderátor bloku dva, Tomáš Duša, aby upozornil, že řešit všechny zmíněné problémy a překážky výcviku pilotů budeme ještě více než dva roky. Vzhledem k zajímavým myšlenkám podaným hlavně leteckými školami, bylo však již první den dost materiálů pro debatu třetího bloku Kick-Off Meetingu plánovaného na druhý den.

I když byl blok dva velmi úspěšný, neoficiální sekce jsou vždy ještě lepší. Proto bylo pro všechny ještě tentýž večer zajištěno neformální setkání, tak aby mohly být odbourány poslední bariéry ve vztazích napříč konsorciem.

Druhý den ráno začal prvním jednáním General Assembly, kde byly probrány návrhy na fungování a formální požadavky jednotlivých partnerů. Nejdůležitější informací ale bylo předfinancování a podmínky rozeslání částek jednotlivým příjemcům.

Následoval poslední třetí blok meetingu, který byl rozdělen do paralelních sekcí týkajících se všech tří oblastí projektu: výcviku pilotů, rozšiřování EGNSS do balkánských zemí a diseminace výsledků. Cílem těchto sekcí bylo odstranit a vyjasnit v první den meetingu zmíněné myšlenky a ucelit poznámky, které tým GCE z prvního dne zpracoval. Po dokončení jednání v sekcích již zbylo místo pouze pro závěrečné slovo ředitele GNSS Centre of Excellence, který shrnul dosažené výsledky a poděkoval účastníkům za spolupráci. Tohoto ukončení se opět zúčastnil i zástupce GSA, se kterým budeme i nadále úzce spolupracovat při realizaci projektu.

CabilAvi-KOM CaBilAvi-KOM Coctail CaBilAvi-KOM© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz