Lednové workshopy GSA pro H2020

Ve dnech 13. a 14. ledna se konaly na GSA v Praze dva workshopy týkající se výzev v evropském rámcovém programu HORIZON 2020. GNSS Centre of Excellence se účastnilo obou, jelikož zaměření prvního se týkalo koor­dinátorů vítězných návrhů z prvního kola výzev a zaměření druhého pak změn a informací k aktuální otevřené výzvě.

Na setkání koordinátorů s GSA byly poskytnuty dùležité informace nutné pro nastavení spolupráce v rámci konsor­cií, tedy přesné informace potřebné pro konání Kick-Off Meetingu projektu CaBilAvi.

Workshop týkající se druhého kola výzev zase poskytnul výborný zdroj informací pro případnou českou účast v pro­jektech týkajících se GNSS. GNSS Centre of Excellence je připraveno pomoci každému subjektu (nejen) z České republiky s přípravou takovéhoto projektu. Více informací o tomto workshopu naleznete v GCE news 1/2015

CTU14JAN GSA13JAN2015 GSA 13JAN15© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz