Nový GNSS Market Report od EUSPA

Dnes 25. ledna 2022 publikovala agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) dokument EUSPA EO and GNSS Market Report, který si můžete zcela zdarma stáhnout zde. Jedná se o první verzi tohoto dokumentu, která však navazuje na obdobné v minulosti vydávané publikace a současně je spojuje – jedná se o dvě verze dokumentu Copernicus Market Report od Evropské kosmické agentury (ESA) a šest verzí GNSS Market Report od předchůdce agentury EUSPA – GSA. Dnešní publikace je tedy prvním Market Reportem vydaným pod jménem EUSPA.

Market Report obsahuje ucelený pohled na trh s technologiemi a aplikacemi, které využívají Globální Navigační Satelitní Systém (GNSS) se zaměřením na Galileo/EGNOS a systémy dálkového pozorování Země (EO – Earth Observation) se zaměřením na Copernicus. Je logicky rozdělen do částí podle 17 definovaných tržních segmentů, které z dat GNSS a EO těží, jako je například Letectví a drony, Železnice, Zemědělství atd. Rozsáhlá studie předkládá analytické informace o dynamickém trhu GNSS a EO, o nejnovějších globálních trendech a vývoji nebo také o způsobech použití těchto Evropských kosmických programů. Publikace nabízí mimo jiné i prognózy vývoje trhu na poli GNSS nebo výnosy EO až do roku 2031.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz