Presentace GNSS Centre of Excellence na Konferenci LETECTVO 2016

Ve dnech 18-19. května 2016 se GCE zúčastnilo konference LETECTVO 2016, kterou pořádala na Universitě obrany v Brně Fakulta vojenských technologií. Tématem konference byla „Příprava leteckého personálu v měnícím se mezinárodním prostředí“. Záštitu nad konferencí převzal velitel vzdušných sil brigádní generál Ing. Libor Štefánik.

Cílem konference je prezentace aktuálních problémů v oblasti přípravy leteckého personálu za podmínek měnícího se mezinárodního bezpečnostního prostředí v nejbližších letech a s tím související vývoj v oblastech průmyslových technologií a výroby, organizaci přípravy a legislativu. Konference je obsahově zaměřena především na následující oblastech výuka a výcvik příslušníků letectva, technika, legislativa a organizace přípravy leteckého personálu.

Konference probíhala jako dvoudenní jednání s účastí osob z resortu Ministerstva obrany (MO), Armády České republiky (AČR), Úřad pro civilní letectví (ÚCL), Odbor vojenského letectví (OVL), civilních součástí podílejících se na profesionální přípravě odborností letectva a zástupců firem, které dodávají letecké výcvikové systémy pro AČR.

S problematikou využití GNSS v letectví a s projekty EGNOSS a CabilAvi přednesl presentaci Ing. Kamil Slavík s názvem příspěvku “Využití GNSS /EGNOS v letectví“.

Letectvo 2016_Brno3_web Letectvo 2016_Brno2_web Letectvo 2016_Brno1_web© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz