Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2018/1048 k PBN

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1048 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy týkající se navigace založené na výkonnosti. Toto nařízení se vztahuje na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb (ATM/ANS) a na provozovatele letišť, kteří nesou odpovědnost za zavádění postupů přiblížení podle přístrojů nebo tratí letových provozních služeb.


Nejzásadnějším bodem nařízení je, že poskytovatelé ATM/ANS musí na všech koncích přístrojové dráhy provádět postupy přiblížení v souladu s požadavky na specifikaci přiblížení s požadovanou navigační výkonností (RNP APCH), včetně minim LNAV, LNAV/VNAV a LPV pro provoz do kategorie CAT I. Této povinnosti musí poskytovatelé vyhovět do 6.6.2030.


Plné znění nařízení k dispozici na Úředním věstníku a na webu EUR-LEX.© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz