První workshop projektu CaBilAvi 12-13.3.2015

Dvanáctého a třináctého března se konal workshop zaměřený na definování všech informací týkajících se GNSS a výcviku pilotů. Jako místo konání bylo vybráno letecké prostředí Czech Aviation Training Centre na letišti Václava Havla Praha. Workshopu se zúčastnilo vice než dvacet leteckých odborníků čtyř typů identifikovaných stakeholderů, kterých se pilotní výcvik týká nejvíce. Těmi jsou výcvikové organizace ATO, Úřady pro civilní letectví a profesionální sdružení, provozovatelé letadel, piloti (instruktoři, piloti-studenti).

Cílem workshopu bylo podrobněji pochopit aktuální stav techniky a vědomostí a udělat první krok ke tvorbě inovativního systému, obsahu a metod pro výcvik pilotů, což je jednou z částí projektu CaBilAvi. Workshop probíhal dle metodiky „Design Thinking“ a principů designu zaměřeného na člověka (Human-Centered Design). Využita byla strukturovaná kreativní cvičení a efektivní moderace tak, aby byla podpořena dynamika skupiny vedoucí k týmové spolupráci pro naplnění cíle workshopu.

Všechny myšlenky, které na workshopu zazněly, byly zaznamenány pomocí “uživatelských cest” a bylo jich následně využito pro sestavení kompletního seznamu Pains a Gains týkajících se využití GNSS při letu. Tento seznam, který obsahuje 83 záznamů, bude základním kamenem, na kterém bude postavena další práce projektu CaBilAvi.

CaBilAvi Workshop_1 CaBilAvi Workshop_2 CaBilAvi Workshop_3© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz