Půlroční setkání projektového týmu v Žiline

Osmnáctého června se v Žilině na Slovensku uskutečnilo setkání partnerů řešících evropský projekt CaBilAvi. Jednalo se pravidelné projektové setkání, které mělo za cíl seznámit všechny partnery s aktuálním stavem, odpovědět na nové otázky a vyřešit případné nesrovnalosti.

 

Jednání pořádané GCE a UNIZA, se konalo v prostorech druhého jmenovaného, který se ujal role hostitele. Celých sedm hodin programu bylo nabitých informacemi týkajících se obsahu projektu, např. výsledků prvního pracovního balíčku GCE, průběhu pracovních balíčků GCE, PILDO LABS a AMEZEN a také managementu projektu, tedy náležitostí odevzdávání výsledků, finančního vykazování, nového dokument management systému i obecného řízení projektu. Neméně důležité bylo i upozornění pro partnery, kterým začaly pracovní balíčky v květnu tohoto roku, na co všechno si dát z projektového hlediska pozor.

 

Jedním ze zajímavých bodů programu byla prezentace o druhém kole grantové výzvy GSA EGNOS adoption in Aviation, která je zaměřena na provozovatele letišť, letadel a leteckých škol, jelikož poskytuje 60% financování rozšiřování využití EGNOS.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz