Testování alternativních způsobů určování PNT

Společné Výzkumné Centrum (Joint Research Centre – JRC) Evropské komise otestovalo výkonnost vybraných technologií, které po boku GNSS systémů představují alternativu pro určení přesné polohy, navigace a času (PNT). V návaznosti na nové směrnice Evropského parlamentu a Rady NIS2 a CER mohou tyto alternativní systémy hrát zásadní roli při zvyšování odolnosti systémů kritické infrastruktury a kritických služeb.

S rychlým rozvojem kosmického průmyslu a GNSS roste i závislost moderní společnosti a nových technologií na službách, které oblast vesmíru nabízí. Výhody GNSS jsou nezpochybnitelné, avšak je nutné brát v potaz také hrozby, které se s jeho využitím pojí, a to především v případě, že jsou systémy využívány kritickou infrastrukturou a v kritických službách jako například v dopravně, telekomunikacích, energetice nebo i finančním sektoru. Předcházení vážným dopadům způsobených rušením GNSS, jako je jamming nebo spoofing, se věnují nové směrnice NIS2 a CER, které členským státům nařizují přijmout opatření ke zvýšení odolnosti kritické infrastruktury vůči fyzickým a kybernetickým útokům.

Publikovaný report popisuje testy výkonnosti vybraných sedmi alternativních PNT zařízení nezávislých na GNSS, které byly prováděné v prostorách JRC po dobu osmi měsíců (2021/2022) s cílem prokázat přesné a spolehlivé poskytnutí PNT informací dle nastavených požadavků. Výsledky ukázaly, že všechny testované systémy požadavky splňují, a to ve vnitřních i vnějších prostorách. Bylo tak potvrzeno, že tyto technologie mohou sloužit v systémech kritické infrastruktury jako záložní zdroj nebo jako doplňková pro zvýšení robustnosti a odolnosti vůči GNSS rušení nebo dokonce pro aktivní zpřesňování GNSS informací.

Tým GCE se odolnosti GNSS systémů věnuje již dlouhodobě, proto jsou pro nás výsledky JRC reportu velice zajímavé, a to především v souvislosti s nově vydanými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, které budou členské státy včetně ČR postupně implementovat do národních předpisů. Díky širokým znalostem v této oblasti GCE poskytuje nejenom svým zakládajícím a asociovaným členům ale i státním orgánům a národnímu úřadům své odborné know-how, zkušenosti a služby.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz