Účast na mezinárodní vědecké konferenci

Zástupci GNSS Centra of Excellence se ve dnech 27. – 29. ledna 2016 aktivně zúčastnili XIV. ročníku mezinárodní vědecké konference. Kterou uspořádala Katedra letecké dopravy a Letecké výcvikové a vzdělávací centrum Žilinské univerzity v Žilině pod záštitou děkanky Fakulty provozu a ekonomiky dopravy a spojů prof. Ing. Anny Križanovej, PhD.

Tématem konference bylo zvyšování bezpečnosti a kvality v civilním letectví a transfer technologií a poznatků z výzkumných institucí do soukromého sektoru s orientací na využití špičkových pracovišť vědy a výzkumu.

S problematikou využití GNSS v letectví a s projekty EGNOSS a CabilAvi přednesli presentace Ing. Tomáš Duša s názvem příspěvku “EGNSS a jeho aktéri“ a Ing. František Jůn, CSc. uvedl presentaci “Participácia Žilinskej univerzity v Žilině na projekte CaBilAvi“. Konference se zúčastnili zástupci Sekce civilního letectví MDVaRR SR, Dopravného úradu SR, Úradu vojenského letectva MO SR, Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR, Leteckého úradu ČR, Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, LPS SR, š.p., ŘLP ČR, s.p. jako i zástupci akademické obce ze zemí EU, kteří sa zaobírají problematikou civilního letectví.

KonfZilina_1_680 KonfZilina_3_680 KonfZilina_spolecna_680© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz