Úspěšný start projektu EGNOS Adoption CZ

Na půdě European GNSS Agency (GSA) se devatenáctý červencový den konalo první setkání řešitelů projektu EGNOS Adoption CZ, tzv. technický Kick-off-Meeting, za přítomnosti zástupců agentury a reviewerů projektu z EUROCONTROLu. Za projektové konsorcium se tohoto jednání zúčastnily všechny subjekty: GCE, ŘLP, s.p., DSA a.s., F-AIR spol. s r.o. i Aero-taxi OKR, a.s. S agenturou GSA byly komunikovány všechny otázky související s řešením projektu a byly nastaveny procesy pro jeho úspěšné vyřešení.

V posledních dvou měsících tak byly ustaveny pracovní skupiny zabývající se jednotlivými oblastmi projektu: první zabývající se retrofity avioniky u společností F AIR a DSA, druhá zabývající se publikací LPV přiblížení na letišti v Mnichově Hradišti a třetí zabývající se publikací přiblížení PinS na letišti Václava Havla v Praze. Každá pracovní skupina má dané členy ze všech zainteresovaných partnerů projektu tak, aby bylo možné zajistit řešení projektu v souladu s jeho harmonogramem.

Projekt je podpořen v rámci druhé výzvy grantového schématu EGNOS Adoption in aviation. Je jedním ze 14 podpořených z celé Evropy. Představení dalších projektů je na stránce GSA: https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/14-projects-selected-funding-and-aimed-developing-egnos-regional-airports© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz